Kantor online, w przeciwieństwie do tradycyjnego kantoru stacjonarnego, pozwala na wymianę wybranej waluty przez Internet. Oszczędność czasu, jaka z tym się wiąże sprawia, że e-kantory stają się coraz popularniejsze, a ich liczba stale rośnie. Czy są jednak w pełni bezpieczne dla klientów? Jakie rodzaje zabezpieczeń najczęściej stosują? Czy warto im zaufać?

Kantor online a bank

Bank to instytucja, której głównym zadaniem jest pośredniczenie między podmiotami posiadającymi kapitał a tymi, które nie posiadają go w ilości wystarczającej do realizowania przedsięwzięć gospodarczych. Poza tym banki zajmują się też obsługą międzynarodową, a więc i wymianą walut. Ich działalność reguluje Prawo bankowe, a regulacje krajowe tworzą dodatkowo system gwarantowania depozytów w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. System ten nie działa w przypadku kantorów internetowych, które nie podlegają Prawu bankowemu. Dlatego też wciąż wiele osób dokonuje transakcji wymiany walut w banku akceptując tym samym wyższe koszty transakcji.

Bezpieczeństwo prawne w kantorach internetowych

E-kantory nie podlegają regulacjom Prawa bankowego. Nie zajmują się prowadzeniem rachunków bankowych, a więc nie obejmuje ich również ustawowy system gwarancji. Wyjątkiem są kantory prowadzone przez grupy kapitałowe, w ramach których działają też podmioty bankowe. Żaden kantor online nie podlega również prawu dewizowemu. Działają one w oparciu o przepisy o swobodzie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem stosowania regulacji uwzględniających specyfikę tego biznesu. Prowadzą własne bazy danych, które rejestrują w GIODO, a także podlegają ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Mają więc obowiązek raportowania operacji o wartości wyższej niż 15000 euro.

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

Kantor działający jako instytucja płatnicza podlega jednak ścisłemu nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Najpierw musi też uzyskać też stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności. W tym celu KNF analizuje dokładnie m.in. plan finansowy i program działalności e-kantoru. Uzyskanie statusu instytucji płatniczej związane jest z szeregiem obowiązków. Przede wszystkim kantory internetowe muszą regularnie informować KNF o sytuacji finansowej firmy. W tym celu przesyłane są coroczne i kwartalne sprawozdania finansowe. Nadzów sprawowany przez KNF nad instytucjami tego typu sprawia, że są one bardziej wiarygodne dla potencjalnych klientów.

Bezpieczeństwo finansowe 

Działające na rynku e-kantory mają zróżnicowaną formę prawną i różny poziom kapitału zakładowego. Dominują spółki kapitałowe (przede wszystkim z ograniczoną odpowiedzialnością). Funkcjonują też podmioty jednoosobowe, gdzie odpowiedzialność dotyczy majątku osobistego właściciela, który jest jednak najczęściej nieokreślony. Bezpieczniejsze wydaje się więc  korzystanie z usług tych pierwszych.