Waluty mają swoją wartość, która ulega zmianom w czasie. Odzwierciedleniem tych zmian są kursy walut kantory. Uzależnione są one od sytuacji gospodarczej danego kraju i podlegają licznym czynnikom mikro- i makroekonomicznym. Inwestorzy, którzy planują dokonanie inwestycji na rynku walutowym oraz przedsiębiorcy powinni więc je stale monitorować.

PKB – Produkt Krajowy Brutto

PKB to jeden z głównych czynników, który ma wpływ na kursy walut kantory. Jest to dochód wyprodukowany w danym roku na terenie danego kraju przez jego obywateli oraz wszystkich pracujących na jego terenie, a jego wartość wyrażana jest w jednostce pieniężnej. Wzrost PKB równoznaczna jest z poprawą stanu gospodarki. Przekłada się w bezpośredni sposób na wzrost produkcji, a tym samym na napływ obcego kapitału. Rośnie więc popyt na krajową walutę, co objawia się poprzez wzrost jej kursu. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że napływ obcego kapitału będzie miał miejsce tylko wówczas, gdy wzrost PKB będzie wyższy od PKB obcego (z którego kapitał pochodzi).

Poziom stóp procentowych

Na kursy walut kantory oddziałuje również poziom stóp procentowych. Zależy on w dużej mierze od polityki monetarnej prowadzonej przez NBP. W momencie gdy stopy procentowe rosną, powodują wzrost oprocentowania obligacji. W ten sposób rynek staje się atrakcyjniejszy dla kapitału zagranicznego, gdyż pozwala na uzyskanie wyższych stóp zwrotu. Inwestorzy w celu zakupienia papierów wartościowych muszą wymienić swoją walutę na krajową, co powoduje wzrost popytu na nią. Poziom stóp procentowych ma jednak raczej wpływ na kursy walut w perspektywie raczej  długoterminowej.

Czy kredyty walutowe są opłacalne?

Jakiś czas temu popularne stały się kredyty hipoteczne walutowe zaciągane np. w euro. Kredytobiorców zachęca przede wszystkim ich niskie oprocentowanie. Warto pamiętać, że w ciągu kilkunastu lat może się to jednak zmienić. Dlatego też decydując się na kredyt walutowy warto mieść na uwadze fakt, iż jest on ewidencjonowany w innej walucie. Dlatego też co miesiąc do banku wpłaca się nieco inną kwotę, w zależności od zmian kursu danej waluty. Różnice przy większych wahaniach kursu mogą być znaczące, co widać na przykładzie franka szwajcarskiego.

Kursy walut – co warto o nich wiedzieć?

Na kursy walut w kantorach ma wpływ jeszcze wiele innych czynników. Ważnym elementem jest niewątpliwie stabilność polityczna danego kraju – częstotliwość występowania demonstracji publicznych czy działalność partii politycznych. Poza tym czynniki, które kształtują kursy walutowe są ze sobą wzajemnie powiązane. Dlatego też monitorować je trzeba równocześnie. Dotyczy to przede wszystkim osób, które spłacają kredyty zaciągnięte w obcej walucie czy przedsiębiorców.